Isikuandmete töötlemine

Trevosen OÜ (edaspidi TREVOSEN) on juriidiline isik registrikoodiga 12766842 ja aadressiga Hüübi 18, Tallinn, Harjumaa, 13426. Käesolevad privaatsuspoliitika põhimõtted käsitlevad isikuandmete kogumist, kasutamist, avaldamist, edastamist ja salvestamist. Järnevas tekstis selgitatakse, milliseid andmeid TREVOSEN kogub ja töötleb.

Milliseid isikuandmeid töödeldakse

 1. nimi, telefoninumber ja e-posti aadress;
 2. kauba kohaletoimetamise aadress;
 3. pangakonto number;
 4. kaupade ja teenuste maksumus ja maksetega seotud andmed (ostuajalugu);
 5. klienditoe andmed.

Mis eesmärgil isikuandmeid töödeldakse

Isikuandmeid kasutatakse kliendi tellimuste haldamiseks ja kauba kohaletoimetamiseks. Samuti toimub isikuandmete töötlemine juriidiliste kohustuste täitmise eesmärgil (ettevõtte raamatupidamine ja tarbijavaidluste lahendamine)

Ostuajaloo andmeid (ostu kuupäev, kaup, kogus, kliendi andmed) kasutatakse ostetud kaupade ja teenuste ülevaate koostamiseks ning kliendieelistuste analüüsimiseks.

Pangakonto numbrit kasutatakse kliendile maksete tagastamiseks.

Isikuandmeid nagu e-post, telefoni nr, kliendi nimi, töödeldakse selleks, et lahendada kaupade ja teenuste osutamise seonduvaid küsimusi (klienditugi).

Veebipoe kasutaja IP-aadressi või teisi võrguidentifikaatoreid töödeldakse veebipoe kui infoühiskonna teenuse osutamiseks ning veebikasutusstatistika tegemiseks.

Vastuvõtjad, kellele isikuandmed edastatakse

TREVOSEN hoiab kliendi isikuandmeid, mis on temani jõudnud, kliendi kasutajakonto tegemisest ja kasutamise käigust saladuses ning avaldab neid ainult kliendi nõusolekul. Erandiks on andmete avaldamise kohustus või õigus, mis tuleneb õigusaktidest. E-poe kasutaja nõustub sellega, et tema teenindamiseks võib TREVOSEN töödelda tema andmeid ja edastada andmeid nendele isikutele, kes on seotud TREVOSEN-ile teenuse osutamisega.

Nendeks on järgmised isikud:

Kauba tarnijad:

 1. Omniva
 2. DPD

Maksevahedusega seotud:

 1. SEB
 2. Swedbank
 3. LHV
 4. Luminor
 5. Coop pank

Turvalisus ja andmete ligipääs

Juurdepääs isikuandmetele on veebipoe töötajatel, kes saavad isikuandmetega tutvuda selleks, et lahendada veebipoe kasutamisega seonduvaid tehnilisi küsimusi ning osutada klienditoe teenust.

Veebipood rakendab asjakohaseid füüsilisi, organisatsioonilisi ja infotehnilisi turvameetmeid, et kaitsta isikuandmeid juhusliku või ebaseadusliku hävitamise, kaotsimineku, muutmise või loata juurdepääsu ja avalikustamise eest.

Isikuandmete edastamine veebipoe volitatud töötlejatele (nt transporditeenuse pakkuja ja andmemajutus) toimub veebipoe ja volitatud töötlejatega sõlmitud lepingute alusel. Volitatud töötlejaid on kohustatud tagama isikuandmete töötlemisel asjakohased kaitsemeetmed.

Isikuandmetega tutvumine ja parandamine

Isikuandmetega saab tutvuda ja teha parandusi veebipoe kasutajaprofiilis. Kui ost on sooritatud ilma kasutajakontota, siis saab tutvuda isikuandmetega klinditoe vahendusel.

Nõusoleku tagasivõtmine

Kui isikundmete töötlemine toimub kliendi nõusoleku alusel, siis on kliendil õigus nõusolek tagasi võtta teavitades sellest kliendituge e-posti teel.

Säilitamine

Veebipoe kliendikonto sulgemisel kustutatakse isikuandmed, va juhul kui selliseid andmeid on vaja säilitada raamatupidamise jaoks või tarbijavaidluste lahendamiseks.

Kui veebipoes on ost sooritatud ilma kliendikontota, siis säilitatakse ostuajalugu kolm aastat.

Maksetega ja tarbijavaidlustega seotud vaidluste korral säilitatakse isikuandmed kuni nõude täitmiseni või aegumistähtaja lõpuni.

Raamatupidamise jaoks vajalikud isikuandmed säilitatakse seitse aastat.

Kustutamine

Kliendi salvestatud isikuanmeid ja kasutajakontot saate kustutada e-poe kontohalduses.

Teiste isikuandmete kustutamiseks tuleb võtta ühendust klienditoega e-posti teel. Kustutamistaotlusele vastatakse mitte hiljem kui kuu aja jooksul ning täpsustakse andmete kustutamise perioodi.

Ülekandmine

E-posti teel esitatud isikuandmete ülekandmise taotlusele vastatakse hiljemalt kuu aja jooksul.

Klienditugi tuvastab isikusamasuse ja teavitab isikuandmetest, mis kuuluvad ülekandmisele.

Vaidluste lahendamine

Isikuandmete töötlemisega seotud vaidluste lahendamine toimub klienditoe vahendusel (E-poes “kontakt” lehe kaudu). Järelevalveasutus on Eesti Andmekaitse Inspektsioon (info@aki.ee).